Adresas: 
Sodų g. 21, Pasvalys
Tel.: 451-34584

El. paštas: 
dirzilvitis@pasvalys.lt
Internetinė svetainė: 
http://zilvitis.pasvalys.lt

Priklausomybė: 
Savivaldybės
Įstaigos tipas: 
Ikimokyklinio ugdymo mokykla

Mokymo kalbos: 
lietuvių
Mokymo formos: 
Dieninė

Savivaldybė:
Panevėžio apskr. Pasvalio r. sav.
Ugdymo programos

Lopšelį-darželį lanko ikimokyklinio amžiaus vaikai nuo 1 iki 7 metų. Dauguma vaikų lietuviai, augantys palankioje socialinėje aplinkoje. Vyrauja mišrių grupių komplektavimo modelis. Grupių struktūrą sudaro ankstyvojo amžiaus (1-3 m.), įprastos raidos ikimokyklinio amžiaus (3-6 m.), priešmokyklinė (6-7 m.), trys vaikų, turinčių kalbos ir kalbėjimo sutrikimų grupės bei dvi specialiųjų poreikių vaikų grupės, sutrikusio intelekto ir kompleksinių negalių turintiems vaikams.

 

Rengiant įstaigos ikimokyklinio ugdymo programą, modeliuotas tik numatomo ugdymo turinys, nes neįmanoma iš anksto žinoti, kokie vaikai ir su kokia asmenine patirtimi ateis į įstaigą. Sudaryto ugdymo turinio nelaikome baigtiniu, paliekame jį atvirą vaikų patirčiai ir pasiliekame galimybę jį nuolat papildyti, adaptuoti bei koreguoti, atsižvelgiant į vaikų amžių, specialiuosius poreikius, gebėjimus, ir galimybes.

Ugdymo turinys išdėstytas pagal ilgalaikes tematikas (1 mėn.). Numatyti vaikų gebėjimai pagal amžiaus tarpsnius, tikslai ir uždaviniai pagrindinių kompetencijų (pažinimo, komunikavimo, sveikatos saugojimo, socialinė, meninė) ugdymui. Pridedamos ir rekomenduojamos temos kiekvienai savaitei, kurios gali būti sukeistos vietomis arba pakeistos kitomis, atsižvelgiant į konkrečią grupės situaciją, vaikų interesus, kalendorinį laikotarpį, gamtines sąlygas ar kitas aplinkybes.

Priešmokyklinis ugdymas teikiamas pagal Bendrąją priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programą (toliau vadinama – Programa), patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2002 m. birželio 24 d. įsakymu Nr. 1147 ir priešmokyklinio ugdymo pedagogo sudarytą veiklos planą.

 

„Zipio draugai“ yra visiems mažiems vaikams skirta programa. Jie nėra orientuota į vaikus, turinčius kokių nors konkrečių problemų ar sunkumų, o skatina puoselėti visų mažų vaikų emocinę sveikatą. Programa yra mokoma mokyklose bei darželiuose ir trunka 24 savaites. Vieną kartą per savaitę vyksta užsiėmimas.

„Zipio draugai“ susideda iš šešių dalių (modulių), kurių kiekviena turi savo istoriją. Jūs išgirsite daugybę pasakojimų apie personažą, vardu Zipis! Zipis yra vabaliukas, kurio draugai - berniukai ir mergaitės. Pasakojimuose visi jie susiduria su mažiems vaikams pažįstamais dalykais, tokiais kaip draugystė, draugystės užmezgimas ir nutrūkimas, priekabiavimas, permainos ir netektis bei situacija, kai viską tenka pradėti iš naujo. Kiekvienas pasakojimas yra iliustruotas ryškiaspalviais paveikslėliais, be to, parengtos atitinkamos užduotėlės – vaikai piešia, vaidina vaidmenis ir žaidžia žaidimus.